Stacks Image p68_n2
it FIT 's houdt zich bezig met onderwerpen als waarnemen van feitelijke gebeurtenissen in relatie tot dynamieken die leiden tot actief veranderen van mens en organisatie.

Kortom de basis voor leven lang leren.

Dynamieken, die door waarnemingen en feitelijke gebeurtenissen van alle dag heen spelen, zijn vaak niet materieel zichtbaar. Toch oefenen zij invloed uit.

Hoe herkennen we deze dynamieken?

Meestal ervaren we in de eerste instantie ongemak, welke zich in ons toont in de vorm van weerstand en/of weerzin om in beweging te komen.

Weerstand en/of weerzin vormen onze eerste automatische reacties om te willen behouden wat we kennen en hebben. Deze reacties tot behoud zijn vrij instinctief en collectief!
Wat helemaal niet erg is, echter tot last wordt wanneer we toe zijn aan een up-grade van onze menselijke mogelijkheden en verantwoording nemen voor de ons omringende wereld.

Onze eerste antwoorden (weerstand en/ of weerzin) op deze met de mens samenwerking zoekende dynamieken welke gericht zijn op het activeren van eigenheid, sociaal vermogen en individuele ontwikkeling, zijn op zichzelf dus helemaal niet interessant.

Het heeft daarom ook geen zin om bovengenoemde automatische reacties persoonlijk te maken. Het is eerder op te vatten als een uitnodiging dat het oude voorbij is en je toe bent aan andere perspectieven en organisatievormen waarin het zelfstandige menszijn meer centraal staat.