Stacks Image 43
In the world of the dynamics you have to look for what is not, what is missing, what is needed, not observed, denied, out of equilibrium, etc. The combination of static and dynamic information gives you the why, what and how.
P.P. Gerbrands uit werk over dynamic information
Ik ben actief betrokken bij:

Hogeschool_VHL
Vestigingen Velp en Leeuwarden.
*In samenwerking met energiek leren van Jan Peeters ondersteunen we Resultaatverantwoordelijke teams en hun Regierolhouders binnen de opleidingen Bos en Natuurbeheer, Land- en Watermanagement, Tuin- en Landschapsinrichting, Kust en Zeemanagement en Management van de Leefomgeving in samenwerking met directie.

* Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht


* Loopbaanontwikkeling kunstenaars, docenten, particulieren.

Ik ben actief betrokken geweest bij:
* Gemeente Breda: Team ontwikkeling in samen werking met Jan Peeters van energiek leren.

* Hogeschool InHolland, afdeling onderwijsservice
Training persoonlijk leiderschap met Jan Peeters van energiek leren.

* Het Innovatienetwerk van ROC West-Brabant
Studentenbetrokkenheid
Project co-creatie en mede auteur Handboek co-creatie
Uitgeverij: 202Publishers
Stacks Image 1212

* Mede auteur Dementie uit De Koffer
Vanuit creativiteit omgaan met dementie
Een weergave van 7 jaar werken met vrijwilligers, familie, management en mensen met dementie.

Uitgave van De Stichting Koffer

Deze uitgave is tweetalig: Nederlands en Engels.
Stacks Image 1216
* Fysiek welzijnsprogramma.

Als innovator, uitvoerder van het
it FIT 's ® fysiek welzijnsprogramma 'Werkmassage en Werkblessure' speciaal voor medisch personeel van OK's, holding, sterilisatiedienst en chirurgen ben ik jaren actief geweest.

Ik was werkzaam bij implementatie, geven van klinische lessen en opleiden van medewerkers in de it FIT 's
® methode.

Klanten: Combi-Ster in Delf, LUMC in Leiden, Erasmus MC in Rotterdam, HSL in Zoetermeer en Haga Ziekenhuizen in Den Haag.

Stacks Image 1222