Fotograferen, lezen, koken, knutselen, tuinieren, kletsen, een dialoog, een ontmoeting, stofzuigen, kamperen en strijken, studeren, werken! Allemaal leuk!

Stacks Image 1964


Carla Frayman
Geboren 24-7-1955
Vlissingen

Persoonlijk
Samenwonend
5 kinderen, 7 kleinkinderen
Kunstschilder

Service
Stimuleren van lerend- en reflecterend vermogen, eigenaarschap en actiegerichtheid. Werken aan het inzichtelijk maken van de realiteit en andere en/of nieuwe perspectieven ontwikkelen deze praktisch vormgeven.

cheeseworks-0006
Werkleven
Begeleiden directie Hogeschool van Hall Larenstein, Domain Delta Area and Resources en resultaatverantwoordelijke teams in Velp en Leeuwarden.
Begeleiden co-creatieproces rondom ‘samenwerking’: Universiteit Utrecht, afdeling sociale wetenschappen.
Begeleiden leerproces toepassen co-creatie in werkveld: Kunstbalie Tilburg.
Opleiden in communicatie en teamontwikkeling: o.a. Leading & Influencing.
Innovatie binnen het onderwijs: Innovatienetwerk ROC-West Brabant, Project ‘Studentenbetrokkenheid en co-creatie’.
Medeauteur ‘Handboek co-creatie’ i.s.m. studenten.
Team- en organisatieontwikkeling: o.a. Gemeente Breda.
Trainingsontwikkelaar: o.a. Europese Unie, Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur: “Quality of life”, over dementie in co-creatie met UK, Finland, Oosterrijk en Tsjechië.
Medeauteur: ‘Dementie uit de koffer’, vanuit creativiteit omgaan met dementie.
Ontwikkelaar/begeleider fysieke welzijnsprogramma’s: o.a. Leids Universitair Medisch Centrum.
Sinds 1995 zelfstandig ondernemer en coachingspraktijk.

Stacks Image 1956

Opleidingen
Facilitator Leading & Influencing
Barrett Value Centre, Cultural Transformation Tool, CCT part 1
Human Development Counseling Foundation
Sociale academie

Stacks Image 1960