Logos
 
De kunst van het woord als uitnodiging voor mensen om te delen en samen te werken.

Dit schilderij ontstond na een grondige studie van het non-violent communicatie principe van Marshall Rosenberg. 

Het werken en doorleven ervan gaven mij de inzichten om de taal altijd te gebruiken om mensen uit te nodigen ’thuis’ te zijn op onze planeet en duidelijk te krijgen wat zij nodig hebben om zich helemaal te kunnen ontwikkelen als uniek mens op aarde.

The art of the word as an invitation for people to share and collaborate.
This painting was created after a thorough study of the non-violent communication principle of Marshall Rosenberg.
Working with and living through it gave me the insight to always use language to invite people to be ‘at home’ on our planet and to get what they need in order to fully develop as a unique human-being on earth. 

Oil on canvas
1m x 1m