Untitled

Oil on canvas
1m x 1m
 

Over het proces

Het heeft me maanden gekost om dit werk af te maken. Wat me de moed gaf om er aan door te werken, waren de woorden die ik vond in het boek ‘Tussen Woord en Beeld’ geschreven door Dennis J. Schmidt. 

‘De gewaarwording van herkenning van Gadamer verschilt fundamenteel van het traditionele begrip van ‘mimesis/nabootsing’. Voor hem is de herkenning die ons zoveel plezier geeft in het kunstwerk gecentreerd op het verschijnen van wat nieuw is, niet op wat we al weten. Voor hem gaat het er niet om dat het bekende als vertrouwd wordt bevestigd, maar dat wat voorheen vertrouwd was op een nieuwe manier wordt begrepen. 
(citaat pagina 23, hoofdstuk: De vraag ontvouwen)

About the process

It took me months to finish this painting. What gave me the courage to continue working were the words I found in the book ‘Between WORD and IMAGE’ written by Dennis J. Schmidt. 

‘Gadamer’s sense of recognition differs fundamentally from the traditional understanding of ‘mimesis/imitation’.
For him, the recognition that gives us such pleasure in the work of art is centered upon the appearance of what is new, not upon what we already know. For him, it is not a matter of the familiar being affirmed as familiar but of what was previously familiair being understood in a new way.

(citaat page 23, chapter: Unfolding the question)