Veil  

Oil on linen 
1m / 1m

Hoe is dit werk ontstaan?
In december 2018 bezocht ik het ‘Museum of Alchemists and Magicians of Old Praque’ in Praag.

In die periode las ik over alchemie m.n. wat door Jung en anderen geschreven is over de betekenis van ‘de zwarte zon’ in de Alchemie. Er over lezen was interessant. Echter door mijn ervaringen in het museum, kon ik pas echt een verbinding maken met alchemie en het thema ‘de zwarte zon’.
Het effect was, dat ik opnieuw geïnteresseerd raakte in schilders als, Ad Reinhardt, Pierre Soulage, Rothko, Anselm Kiefer en Janet Towbin. Niet alleen kijkend naar hun schilderijen, maar ook ‘hoe’ ze deze werken gemaakt hadden, was een ervaring op zichzelf.
Een techniek sprong er voor mij uit, die van Ad Reinhardt. Ik heb op mijn manier gebruik gemaakt van zijn techniek.
Op youtube vind je informatie over zijn manier van schilderen.

Zwart in dit project stond centraal, simpel omdat het me intrigeert.
Ik ontdekte: ‘Zwart’ is niet saai of gevaarlijk. Het is meer een uitnodiging om met het onzichtbare te communiceren.’ Zonder het toepassen van Ad Reinhardt zijn techniek had ik het zwart in haar zijn niet kunnen ontmoeten. Ik ben alchemisten en kunstenaars van nu en uit het verleden zeer dankbaar! 

Veil

How did this work come about? In December 2018 I visited the ‘Museum of Alchemists and Magicians of Old Praque’ in Prague.

During that period I read about alchemy especially what has been written by Jung and others about the meaning of
’the black sun’ in Alchemy. Reading about it was interesting. However, through my experiences in the museum, I was only able to really connect with alchemy and the theme of ’the black sun’. The effect was that I became interested again in painters such as Ad Reinhardt, Pierre Soulage, Rothko, Anselm Kiefer and Janet Towbin. Not only looking at their paintings, but also ‘how’ they had made these works was an experience in itself. One technique stood out for me, that of Ad Reinhardt. I have used his technique in my own way.
On youtube you will find information about his way of painting.

Black was central to this project, simply because it intrigues me. I discovered: ‘Black’ is not boring or dangerous. It is more of an invitation to communicate with the invisible.”

Without the application of Ad Reinhardt’s technique I would not have been able to meet the black in her being. I am very grateful to alchemists and artist of the past and present!