Welkom / Welcome

  • kunst / art
  • it FIT ’s en design werken samen om kunst in het leven van alledag te bevorderen /
                                             are working together to promote art in daily live
  • advies bij creative processen / advise on creative processes